Get Adobe Flash player
tahir

2. Türk partisi Genel Başkanı Kim 

      Nafiye YILMAZ / www.kircali.eu / 20.03.2013

 

  12 Mayıs 2013 seçimleri değişiklikler getirecek.Bu seçimlere giderken herkes kendi korkularından kurtulup yeni örgütlerde örgütlendikçe başkalarını yani hepimizi özgürleştirecektir.Bu seçimlerde soydaşlar HÖH partisinin yerine Ulusal Hak ve Özgürlükler Partisini (UHÖH) yani Güner Tahir'i seçmeye hazırlık görüyorlar.Hakim olan bu görüş kesinleşmiştir.
   Güner Tahir 90'lı yıllarda HÖH Başkan Yardımcısı görevinde bulunurken otoritesi yükselen, halkımızın gönlünü dolduran, emellerimizi kanatlandıran liderdi.Üniversite öğrenimi olan Güner Tahir, ana dili Türkçe ve Bulgarca'dan başka Rusça ve Fransızça bilir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Kızı ve oğulu yüksek öğrenimlerini Almanya'da tamamlamıştır. 

 

   HÖH Başkan yardımcısı olmazdan önce G. Tahir Belediye Başkanı ve Ruse Vali Yardımcısı görevinde bulundu. Halka yakınlığı, dürüstlüğü ve saygınlığı ile sevildi. Milletvekili seçildi. Olaylar yaratıcı yaklaşımı ve problem çözen bir kişiliğe sahip oluşuyla ün yaptı. Onun DS ajanı dosyası yoktur.   

   A. Doğan'ların partiden uzaklaştırdığı ilk halkçı yönetici kadrolardan biri olan G. Tahir şahsıneve yakınlarına yapılan saldırılara eğilmeden bükülmeden dayandı. Son parlamento seçimlerinde Razgrat'ta HÖH ajanları tarafından zehirlendiğini ve yok edilmek istendiğini unutmayalım. O saldırı ve şiddeti her defasında boşa çıkardı. Bulgaristan Türk, Pomak, tüm Müslüman ve Hristiyan vatandaşların hakları uğruna mücadele eden gerçek lider olabildi.Güner Tahir Bulgaristan'ın demokratikleşme ve özgürleşme yolunda ilerlemesine inandığı gibi, Avrupa Birliği üyeliğinden daha verimli sonuçlar alınmasının zorunlu olduğunu da günseme getiren nufüslü politikacımızdır. Halkın arasından gelmiş ve halkımızca sevilen ve sayılan bir kişilik sahibidir.

   Güner TAHİR adı yolsuzluklara ve dolandırıcılıklara asla karışmamıştır.O, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin daha yüksek bir düzeye çıkarılmasından yana olduğu gibi, ayrıca Bulgaristan'da doğan ve T.C. de yaşayan tüm soydaşlarımıza BG kimliği tanınmasından, çifte vatandaşların bizdeki sosyal ve ekonomik haklarının, mülklerinin tanınmasından yana bir siyaset izlemektedir.UHÖH partisinin seçim programı yayına verilmiştir.Güner Tahir, HÖH'ü babalarının çiftliği sananlar tarafından partiden kovulduğunda, Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi (UHÖH-NDPS) partisini kurdu ve Bulgaristanda halkçı demokratik ve özgürlükçü ulusal politikanın merkezinde yer aldı. Merkez konumlu bir lider olan Güner Tahir yönettiği partiyle bütün yerel ve parlamenter seçimlere katıldı ve izlediği politikayla halkın gönlünde taht kurdu.

    Son yıllarda UHÖH (Ulusal Halk ve Özgürlükler Hareketi) Partisi geniş halk kitlelerinin, emekçi köylü ve kentlilerin, gençlerin umudu oldu.DTGB, Uluslararası bu toplantıya ilk defa bir Bulgaristanlı Türk Lider katılmıştır.Dünya Türk Gençler Birliği Kurultayında yaptığı konuşmalarda Bulgaristan Türklerinin haklı davasına dünyaca destek topladı.
  UHÖH, Bulgaristan Cumhuriyeti'ni hepimizin bölünmez Vatanı olarak gördüğü gibi, Vatanımızda yaşayan tüm insanların din dil ve ırk farklılıklarına bakılmaksızın hak eşitliğinden, eşit adaletten, eşit özgürlüklerden yana çıktı, devletimizin bölünmez bütünlüğünden, birlik ve beraberliğimizden yana olduğunu defalarca beyan etti, etnik ayrım yapmadan bütün vatandaşların ortak emellerine yanıt veren bir parti olma kararlılığla 12 mayıs 2013 seçimlerine doğru güç toplamaya başladı. Bu kararlılık seçmenlerimiz, halkımız tarafından sevgi ve saygıyla karşılanıyor.
   Önümüzdeki günlerde UHÖH'nin milletvekili listesini açıklanacaktır.Bütün illerden ve bütün etnik azınlıklardan en şerefli temsilciler milletvekili adayı olarak yükseltilmektedir. HÖH partisinin hışımına uğrayanların, yenilik ve dönüşüm isteyenlerin yeri UHÖH saflarındadır.

Saat

Online konuklar

Şu anda 9 konuk çevrimiçi