Get Adobe Flash player

Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi, Bulgaristan Cumhuriyetinde demokratikleşmeyi gönülden üstlenen Bulgaristan Cumhuriyetinde bütün yurttaşların hak ve özgürlüklerine saygılı, bu hak ve özgürlüklerin yalnız korunması değil, uygulanmasını da varlığın candamarı olarak bilen bir siyasi partidir.

Genel demokratik değerleri olmazsa olmaz boyutunda kural bilen Parti çalışmalarının tamamını şu ilkeler temelinde yürütür:

           Düşünce ve tartışma özgürlüğü;

           Düşüncede çoğulculuk anlayışı;

           Kararların açıklık ve şeffaflığı;

           Üyelerin yükümlük ve özgürlük eşitliği;

           Karar ve eylemde ortak yükümlülük;

           Parti genel yönetimi ve taban örgütlerinin yenilenmeye açık tutulması ve karşılıklı iletişimde girişkenlik ve bağımsızlığın sağlanması;

           Parti organlarının ve seçim kurullarının periyodik olarak denetlenmesi;

Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi, Bulgaristan Cumhuriyetinde bütün azınlıkların hak ve özgülüklerine saygılı; Anayasa ve ülkenin diğer Kanunlarına, Uluslararası insan Hakları Bildirisi, İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi ve diğer uluslararası sözleşmelere dayalı bütün çalışmaları kılavuz bilen ve bu temel üzerinde Bulgaristan Cumhuriyetinde bütün yurttaşların birliği ve beraberliğin geliştirilmesi ve pekiştirilmesine yardımcı olan bir partidir.

Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi, hümanizm ilkeleri ve kanun hükümlerinin uygulanmasını; totalitarizim, faşizim, rövanşizim ve soykırımın her türlüsüne karşı ödünsüz mücadeleyi, varlığı ve özü bilen bir partidir.

Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketine her yurttaş üye olabilir. Bu gönüllülük ilkesi esasında vicdan ve özgür seçim meselesidir.

Partinin örgüt yapısı, bölgesel ilke temelinde kurulmuştur. Yerel, belediye ve il örgütleri, denetim ve teftiş kurulları, Partinin genel yapısını oluşturur.

Ulusal Kurultay, Partinin en yüksek organıdır.

Ulusal Kurultaya, Ulusal Kurul üyeleri, il Konferanslarında seçilen delegeler, Tüzük ve Program hükümleri gereğince Partinin değişik kurullarının üyeleri katılır.

Ulusal Kurul, 28 il Örgütü Başkanı ve Ulusal Kurultayda seçilmiş 11 üye olmak üzere toplam 39 kişiden oluşur.

Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi, bir Genel Başkan, üç Genel Başkan Yardımcısı ve bir Genel Sekreter olmak üzere, beş üyeli Merkez Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Güner Tahirdir.

Doğum tarihi – 24 Temmuz 1961; Doğum yeri – Samuil/Razgrad olan Güner Tahir, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Gazetecilik ve Hukuk Fakülteleri mezunudur. Belirli bir süre Bulgar Dili ve Edebiyatı oğretmeni, Şumen Üniversitesinde Çağdaş Türk Dili Öğretim üyesi, Samuil Belediye Başkanı, Ruse ilinde Vali Yardımcısı olarak görev yapmış olan Güner Tahir, Ulusal hak ve Özgürlükler Hareketinin ilk ve şimdiki Genel Başkanıdır.

37nci ve 38inci Halk Meclisinde Мilletvekili olarak görev yaptı. Bu dönemde Parlamentoda Radyo ve Televizyon Komisyonu, Yerel Özyönetim Komisyonu, Dış Politika ve Avrupayla Bütünleşme Komisyonu, 1997 yılından 2001 yılına kadar Avrupa Konseyi Parlamento Asamblesi Bulgaristan heyeti üyelerinden biri olan Güner Tahir, evli ve iki çocuk babаsı bir politikacıdır.

Share

Saat

Online konuklar

Şu anda 40 konuk çevrimiçi