Get Adobe Flash player

Национално оперативно бюро ( НОБ) на НДПС:

1.Гюнер Бехчет Тахир - председател

2.Георги Русев Христозов – зам. - председател

3.Суави Басри Хаджи– зам. - председател

4.Халит Осман Гаази - секретар

5.Мустафа Мустафа Улан - член

6.Юсуф Ахмед Мехмед - член

7.Софка Теофилова Юрданова – член

 

Национална контролно – ревизионна комисия (НКРК):

1.Ердинч Шериф Ибрям – председател

2.Мелекбер Ибраим Селиман – член

3.Адил Аптулов Исмаилов – член

4.Сами Шефкъ Мустафа – член

5.Гюлчин Мехмедова Ахмедова - член

 

Съгласно Устава на НДПС партията се представлява от нейния председател: Гюнер Бехчет Тахир.

Share

Часовник

Посетители онлайн

В момента има 4 посетителя в сайта