Get Adobe Flash player

ULUSAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAREKETİ

KİMLİK

   1997 yılının Mart ayında, Hak ve Özgürlükler Hareketi siyasi parti konumu itibarıyla bir sıra olumsuz sorunla karşı karşına geldiği ve bunların çözüme bağlanmasına ters yönden yanaştığı için, Hareket’in yeniliştirilmesi için Güner Tahir’in başkanlığında bir Girişim Kurulu oluşturdu.

   Hak ve Özgürlükler Hareketi bünyesinde oluşturulan bu Girişim Kurulu, ülkedeki azınlıklara Anadillerinde yayın hakkı tanınması için yürüttüğü çalışmalar sonucunda 1998 yılında Radyo ve Televizyon Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ilk ve büyük bir başarıya imza atmış oldu.

   Girişim Kurulu’nun halk arasında giderek saygınlık kazanması, faaliyetinin yaygınlaşması, bir kurucu kongre düzenlenmesi gereğini gündeme getirdi.

   Kurucu Kongre, 18 Aralık 1998 günü başkent Sofya’da Ulusal Kültür Sarayı’nda yapıldı. Kurucu kongre’ye katılan 545 delege, Siyasi Partiler Kanunu’nun 18’inci Maddesi hükmünden hareketle Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi (UHÖH) adında bir siyasi parti kurma kararı aldı.

   Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Birinci Olağan Kurultay’ı 11 Mart 1999 günü Veliko Tırnovo kentinde düzenlendi. Birinci Kurultay’a, Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin000 üyesini temsilen ülkenin 23 il’inden 634 delege katıldı.

   Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi 1999 yılının sonbaharında ilk kez seçimlere katıldı. Bunlar Belediye Başkanı, Belediye Meclisi üyeleri ve muhtarlık seçimleri idi. Bu seçimlere 33 Belediye Başkanı, 855 Belediye Meclisi üyesi ve 260 muhtar adayıyla katılan Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi,550 geçerli oy toplayarak, 96 parti arasında altıncı sırada yer almayı başardı. Sonuç olarak 2 Belediye Başkanlığı, 59 Belediye’de 107 Belediye Meclisi üyeliği ve 39 muhtarlığı kazandı.

   Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi, 2001 yılında yapılan Parlamento seçimlerine, Birleşik Demokratik Güçler çatısı altında Demokratik Güçler Birliği, Bulgar Halk Çiftçi Birliği – Halkçı Birlik, Demokratik Parti ve Bulgar Sosyal Demokrat Partisinin koalisyon ortağı olarak iştirak etti.

   Parti bu seçimlerde 830 338 oy toplayarak, partiler arasında genel oy dağalımında oyların % 18,18ini kazanmayı başardı.

   Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi, 38’inci ve 39’uncu Halk Meclisi’nde kendi başına temsil olmayı başarmış siyasi partilerden biridir.

  Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi, 2003 yerel seçimlerde 101 belediye başkanlığında seçimlere kendi adaylarıyla, diğer 5 belediye başkanlığında ise seçimlere koalisyon adaylarıyla katılmıştır. Partimizin 66 Belediye Meclisi üyesi (biri koalisyonla), 4 Belediye Başkanı (üçü koalisyonla) ve 25 muhtarı vardır. Belediye meclisi üyelerimize verilen oylar ülkemizde gerçek oy toplanının % 2’sini oluşturur ki, seçime katılan 146 parti arasından VMRO partisi ile 8 yeri bölüşmüştür.

   Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi, 2005 yılında yapılan Parlamento seçimlerine, Gül Koalisyonu ortağı olarak iştirak etti. Parti bu seçimlerde 51 000 oy toplayarak, partiler arasında genel oy dağılımında oyların % 1,3’ünü kazanmayı başardı.

   Nisan 2007’de yapılan ilk Avrupa Parlamentosu seçimlerine UHÖH, Bulgaristan Sosyal Demokratisi’nin koalisyon ortağı olarak katılmıştır ve Bulgaristan genelinde oy dağılımında oyların % 2’sini kazanmıştır.

  Ekim 2007’de düzenlenen yerel seçimlerine UHÖH 121 belediye başkanlığında seçimlere kendi adaylarıyla katılmıştır. Partimiz 35 Belediye Meclisi üyesi, 1 Belediye Başkanı (Samuil/Razgrad) ve 18 muhtarlık kazanmıştır. Belediye Meclisi üyelerimize verilen oyların toplamı 24 000’dir.

  Son, 2009 yılının Temmuz ayında yapılan Parlamento seçimlerinde UHÖH şu andaki iktidar partisi olan GERB’i desteklemiştir. Kendileri 240 sandalya’dan oluşan mecliste, 117’sini kazanmışlardır. İki parti arasında 16 Haziran 2009 günü Veliko Tırnovo kentinde seçim önü sözleşmesi imzalanmıştır.

   UHÖH 2011 yılının sonbaharında yapılan yerel seçimlerinde 18 il’de ve 51 belediye başkanlığında seçimlere kendi adaylarıyla katılmıştır. Partimizin 15 Belediye Meclisi üyesi ve 8 muhtarı vardır.

  

Share

Saat

Online konuklar

Şu anda 40 konuk çevrimiçi