Годишни финансови отчети

Годишен финансов отчет – 2009г.

Годишен финансов отчет – 2010г.

Годишен финансов отчет – 2011г.

Справка за оповестяване на счетоводната политика – 2011г.

Финансов отчет за местни избори – 2011г.

Годишен финансов отчет – 2012г.

Годишен финансов отчет – 2013г.

Годишен финансов отчет – 2014г.

Годишен финансов отчет – 2015г.

Годишен финансов отчет – 2016г.

Годишен финансов отчет – 2017г.

Годишен финансов отчет – 2018г.

Годишен финансов отчет – 2019г.