За нас

Приемайки, че демокрацията е ред, основан на законността, Избирайки пътя на изпреварващия политически диалог, Обявявайки се за политически реализъм, Явявайки се политически гарант за поддържане на гражданския мир и вътрешната стабилност в страната,

 НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

 определя своята основна цел:

Да съдейства за постигането и утвърждаването на свободно гражданско общество с гарантирани ред, законност и спокойствие, икономически и социален просперитет за населението.

От нея произхождат и приоритетните цели:

граждански мир,  национална сигурност и вътрешна стабилност, стабилизация и икономически напредък, социална защита за всеки гражданин, гарантиране правата и свободите на човека и малцинствата, ускорено приобщаване към европейските и    евроатлантически стандарти.